دانلود آهنگ جدید علیرضا پناهی کی عوض شد
متن آهنگ کی عوض شد
میگن چند وقته که با اون میخندی و دلت شاده چقدر آروم شدی وقتی که دستاشو بهت داده

بهم میگن که خوشبختی بهم میگن که خوشحالی بهم میگن دوستش داری به عشقت داری میبالی

کی عوض شد تو، تو خودت خواستی بری کی دست به سر شد من، موندمو رفتی ولی

این حق من نیست نه تو جوابمو رو ندی با کسی باشی به جای من به اون عشقم بگی

چجوری شد دلت اومد چی شد از چشمت افتادم منی که جونمم ساده واسه عشق تو میدادم

بهم میگن که دوست داری همش دورو برت باشه برای من ولی سخته که حرف پشت سرت باشه

کی عوض شد تو، تو خودت خواستی بری کی دست به سر شد من، موندمو رفتی ولی

این حق من نیست نه تو جوابمو رو ندی با کسی باشی به جای من به اون عشقم بگی

***

این حق من نیست نه تو جوابمو رو ندی با کسی باشی به جای من به اون عشقم بگی

چجوری شد دلت اومد چی شد از چشمت افتادم منی که جونمم ساده واسه عشق تو میدادم

بهم میگن که دوست داری همش دورو برت باشه برای من ولی سخته که حرف پشت سرت باشه

کی عوض شد تو، تو خودت خواستی بری کی دست به سر شد من، موندمو رفتی ولی

این حق من نیست نه تو جوابمو رو ندی با کسی باشی به جای من به اون عشقم بگی

آخرین آثار علیرضا پناهی