دانلود آهنگ جدید علیرضا رها جاده ی بی فلش

جاده ی بی فلش

متن آهنگ جاده ی بی فلش
خود من باعثش بودم که دنیامو به تو دادم میوفتم از سرت آخر منی که پات وایسادم
زمین خوردم برای تو حتی به روم نیاوردم دیگه اینبار شوخی نیست منم آخه کم آوردم
دارم میبنمت اما حسی ندارم بهت من دیگه بیرون شدم از جاده ی بی فلش
خود من باعثش بودم که شبا خوابم نمیره یاد اون حرفت میوفتم که دلت جای دیگه گیره
همش کابوس میبینم همش توی سرم هستی دیگه بی فایدس این حرفا هرچی در بود خودت بستی
دارم میبنمت اما حسی ندارم بهت من دیگه بیرون شدم از جاده ی بی فلش

***

زمین خوردم برای تو حتی به روم نیاوردم دیگه اینبار شوخی نیست منم آخه کم آوردم
دارم میبنمت اما حسی ندارم بهت من دیگه بیرون شدم از جاده ی بی فلش
خود من باعثش بودم که شبا خوابم نمیره یاد اون حرفت میوفتم که دلت جای دیگه گیره
همش کابوس میبینم همش توی سرم هستی دیگه بی فایدس این حرفا هرچی در بود خودت بستی
دارم میبنمت اما حسی ندارم بهت من دیگه بیرون شدم از جاده ی بی فلش

آخرین آثار علیرضا رها