دانلود آهنگ جدید علیرضا زنگی نفس من

نفس من

متن آهنگ نفس من
آخر شد اون که نباید میشد بودنم عادت شد
وسط های قصه مون رفت از دستم راحت شد راحت شد

باور کن هنوزم دلم گیره پیشت واست میره نفس من
این روزهای خوشحالی در اومدی از قفس من
خداحافظ خداحافظ نفس من

***

از دستت کاری بر نمیامد هرچی پیش اومد مقصر هردومونیم
من تو رو زیادی از حد دوست داشتم که شاید کنار هم بمونیم

باور کن هنوزم دلم گیره پیشت واست میره نفس من
این روزهای خوشحالی در اومدی از قفس من
خداحافظ خداحافظ نفس من

آخرین آثار علیرضا زنگی