دانلود آهنگ جدید علیرضا زنگی یه شب
متن آهنگ یه شب
یه شب حس کردم واسش بیقرارم هنوزم همون حسی که بهش داشتمو دارم
میتونم رو شونش بازم دس بذارم یه قلب شکسته توی این سینه ندارم
حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره
حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره
بهش حق دادم که دیگه نتونه شایدم یه جوری شد که نمیتونست بمونه
چی بگم که دیگه همه حالمو دیدن دیگه خاطره ها قلبمو دلداری نمیدن
حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره
حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره

***

حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره
حتی بیشتر از همیشه چشماشو یادم بود حتی بیشتر از وقتی فاصلمون کم بود
حسم میگه هیچکسی جاشو نمیگیره دیوونگی کردنم دیگه بی تاثیره

آخرین آثار علیرضا زنگی