دانلود آهنگ جدید علیا قلبت هنوز گیره

قلبت هنوز گیره

متن آهنگ قلبت هنوز گیره
تو فقط عکس عوض کن پشت هم رنگ عوض کن
میدونم میدونی میبینم، تو خبر داری از من
میدونی گیره قلبم میدونم میدونی میگی نه واسه من لحن عوض کن زندگیمو قفس کن
آخرش برمیگردی پیشم خیلی ساده است میدونی این خط یه نشونی یه روزی میبینی چی میشم
تو قلبت هنوز گیره توو مغزت همش اینه چپ و راست بندازی بهم تیکه سنگین هی
اینو قلبت میگه معلومه دردت چیه تو دلت بی من آروم نمیگیره
فکر میکنی زرنگی ولی دستتو خوندمو اونجا که وایسادی رو تو رو خودم رسوندمو
من تو رو میخواستمت نفهمیدی منو حالا وقتی که برم میفهمی رفتنو
تو قلبت هنوز گیره توو مغزت همش اینه چپ و راست بندازی بهم تیکه سنگین هی
اینو قلبت میگه معلومه دردت چیه تو دلت بی من آروم نمیگیره

***

اینو قلبت میگه معلومه دردت چیه تو دلت بی من آروم نمیگیره
فکر میکنی زرنگی ولی دستتو خوندمو اونجا که وایسادی رو تو رو خودم رسوندمو
من تو رو میخواستمت نفهمیدی منو حالا وقتی که برم میفهمی رفتنو
تو قلبت هنوز گیره توو مغزت همش اینه چپ و راست بندازی بهم تیکه سنگین هی
اینو قلبت میگه معلومه دردت چیه تو دلت بی من آروم نمیگیره

آخرین آثار علیا