دانلود آهنگ جدید امین عباسی تردید

تردید

متن آهنگ تردید
وقتی به عطر نفساش محتاج میشه بودنت وقتی توو چند لحظه یکی میشه ی تیکه از تنت
وقتی توو هرجایی نگات میگرده دنبال چشاش ی لحظه تردید نکن به حسی که داری باهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش
بهش بگو احساستو بدون شک بدون ترس شاید نمونه فرصتی شاید که آخرین دفعست
بگو دلت پر میزنه واسه ی خنده رو لباش ی لحظه تردید نکن به حسی که داری باهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش

***

بهش بگو احساستو بدون شک بدون ترس شاید نمونه فرصتی شاید که آخرین دفعست
بگو دلت پر میزنه واسه ی خنده رو لباش ی لحظه تردید نکن به حسی که داری باهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش
کی گفته دوس داشتن با شک جلو میره وقتیکه میمونی یعنی دلت گیره
وقتی ته قلبت میلرزه با حرفاش یعنی دلت گیره یعنی نذار تنهاش

آخرین آثار امین عباسی