دانلود آهنگ جدید امین قباد صدای تو
متن آهنگ صدای تو
من ازت چیزی نمیخوام

جز فراموشی دردم

خاطراتمو ببر تا به گذشته برنگردم

تو همین لحظه ی دیدار

با من این عشقو نگه دار

بار شونه هامو کم کن

از من این دیوارو بردار

تو همیشه وقتی رویا توی خونه بود رفتی

من همیشه دیر گفتم تو همیشه زود فتی

***

بار شونه هامو کم کن

از من این دیوارو بردار

تو همیشه وقتی رویا توی خونه بود رفتی

من همیشه دیر گفتم تو همیشه زود فتی

آخرین آثار امین قباد