دانلود آهنگ جدید امین کریمی دیوونه

دیوونه

متن آهنگ دیوونه
وایسا یه لحظه روبه روم زول بزنو بگو هنوز یادت نرفته اسممو

قلب منو عشق منو حس منو ازش بریدی

هرجا بری من پا به پای تو میام من عاشقم سری به چشمام نمیاد

دل منو چشم منو اشک منو ندیدی رفتی

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

وایسا یه لحظه روبه روم زول بزنو بگو هنوز یادت نرفته اسممو

قلب منو عشق منو حس منو ازش بریدی

هرجا بری من پا به پای تو میام من عاشقم سری به چشمام نمیاد

دل منو چشم منو اشک منو ندیدی رفتی

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

***

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

دیونه همه ی عشقم تو بودی چجوری ندیدی این دلو پیشم نموندی

ازت مونده یه چندتا عکس و یه نامه که رفتی زدی همشو سوزوندی

آخرین آثار امین کریمی