دانلود آهنگ جدید امین نیما منه مغرور
متن آهنگ منه مغرور
چی شد کل وجودم شدی چطوری تار و پودم شدی
از یه دوست داشتن معمولی یهو بود و نبودم شدی
توتنهایی پیشت کی بود تو خوابم به تو چشم میدوخت
تا فهمیدم دلم گیره دلم واسه دلم میسوخت
ببین کار من مغرور کجا کشیده شد مجبور شدم خواهش کنم هرجور شده پیشم بمونی
بشه ببینمت حتی یه نیم نگاه ازدور دلم دلتنگته بدجور ولی نامهربونی
مهره ی مارداری انگار که میری و منم میمیرم هربار
من توی عشقت بی گناهم عشق تو حکمش چوبه ی دار
هربار تو آزادی ولی من گرفتار انگار آواره ام موند زیر آوار
ببین کار من مغرور کجا کشیده شد مجبور شدم خواهش کنم هرجور شده پیشم بمونی
بشه ببینمت حتی یه نیم نگاه ازدور دلم دلتنگته بدجور ولی نامهربونی

***

مهره ی مارداری انگار که میری و منم میمیرم هربار
من توی عشقت بی گناهم عشق تو حکمش چوبه ی دار
هربار تو آزادی ولی من گرفتار انگار آواره ام موند زیر آوار
ببین کار من مغرور کجا کشیده شد مجبور شدم خواهش کنم هرجور شده پیشم بمونی
بشه ببینمت حتی یه نیم نگاه ازدور دلم دلتنگته بدجور ولی نامهربونی

آخرین آثار امین نیما