دانلود آهنگ جدید امین رفیعی سر عشقمون چی اومد

سر عشقمون چی اومد

متن آهنگ سر عشقمون چی اومد
پشت به پشت هم نشستیم حرف تازه ای نداریم زُل زدیم به روبرومون هردومون فکر فراریم

سر عشقمون چی اومد که حالا دل نگرونیم نمی خوایم حتی یه لحظه دیگه پیشِ هم بمونیم

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

خیره موندم به نگاهت توویه عکس روی دیوار من پره گریه م عزیزم تو ولی میخندی انگار

سر عشقمون چی اومد که حالا دل نگرونیم نمی خوایم حتی یه لحظه دیگه پیشِ هم بمونیم

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

***

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

خیره موندم به نگاهت توویه عکس روی دیوار من پره گریه م عزیزم تو ولی میخندی انگار

سر عشقمون چی اومد که حالا دل نگرونیم نمی خوایم حتی یه لحظه دیگه پیشِ هم بمونیم

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

از نبودنت میسوزم چقده داغه خیالت من بمونم یا بمیرم فرق نمیکنه به حالت

آخرین آثار امین رفیعی