دانلود آهنگ جدید امین رفیعی زمان کنار تو
متن آهنگ زمان کنار تو
اونقدر که من تو رو میخوام هیشکی رو دوست ندارم تو فکر رفتنی من بیقرارم
کنارت دقیقه های زندگیم زود سپری میشه وقتی با توام زمان کنار تو خیلی سریع میشه
چجوری بگم چیزیم نیست غیر تو کسی توی زندگیم نیست
برگرد اینهمه دوری ازت چشمامو تر کرد برگرد قدر یه عمر شدو قلبم بی تو سر کرد
به یاد تو نور اتاقمو کم میکنم پیرهنتو تنم میکنم خونه رو پر غم میکنم به یادت
تو داری ولم میکنی بد داری با خودت و دلم میکنی هرکاری کردم بمونی هرکاری واسه اینکه ولم میکنی
چند سال دیگه این موقع رو یادت میاد اون صورتو چشم ترو یادت میاد
اونی که ازم میگذری درکش کنی اون موقع برام حاضری ترکش کنی
نمیخوام بعد تو بگم ولی عادلانه نبود رفتی و دل من خیلی قانع نبود و نه یاداشتی
کنار خوبی هات بدی هم زیاد داشتی به جای اینهم دلتنگی و تو خواهش
صد دفعه گفتم دیگه نمیخوامش و دلم سنگ شد باز دلم طاقت نیاورد و برات تنگ شد
به یاد تو نور اتاقمو کم میکنم پیرهنتو تنم میکنم خونه رو پر غم میکنم به یادت
تو داری ولم میکنی بد داری با خودت و دلم میکنی هرکاری کردم بمونی هرکاری واسه اینکه ولم میکنی
چند سال دیگه این موقع رو یادت میاد اون صورتو چشم ترو یادت میاد
اونی که ازم میگذری درکش کنی اون موقع برام حاضری ترکش کنی

***

کنار خوبی هات بدی هم زیاد داشتی به جای اینهم دلتنگی و تو خواهش
صد دفعه گفتم دیگه نمیخوامش و دلم سنگ شد باز دلم طاقت نیاورد و برات تنگ شد
به یاد تو نور اتاقمو کم میکنم پیرهنتو تنم میکنم خونه رو پر غم میکنم به یادت
تو داری ولم میکنی بد داری با خودت و دلم میکنی هرکاری کردم بمونی هرکاری واسه اینکه ولم میکنی
چند سال دیگه این موقع رو یادت میاد اون صورتو چشم ترو یادت میاد
اونی که ازم میگذری درکش کنی اون موقع برام حاضری ترکش کنی

آخرین آثار امین رفیعی