دانلود آهنگ جدید امین رضوانی لمس باران

لمس باران

متن آهنگ لمس باران
انگار باز آغوش من ميل تو دارد

امشب گمانم اسمان بر من ببارد

سرمست غرق بوسه هاى زير باران

لب هاى من اين بوسه ها را دوست دارد

با لمس باران عشق را معنا كن امشب

موهاى خود را باز كن غوغا كن امشب

بار دگر با خنده هاى دل فريبت

من را جدا از عالم دنيا كن امشب

***

سرمست غرق بوسه هاى زير باران

لب هاى من اين بوسه ها را دوست دارد

با لمس باران عشق را معنا كن امشب

موهاى خود را باز كن غوغا كن امشب

بار دگر با خنده هاى دل فريبت

من را جدا از عالم دنيا كن امشب

آخرین آثار امین رضوانی