دانلود آهنگ جدید امین رستمی تیک تیک
متن آهنگ انتظار
بمیرم واسه اون
نازِ نگاهت
می مونم همیشه
من چشم به راهت


تو چی خواستی که من
واست نکردم
مال من نبودی
نگات می کردم

دلم بی قراره
کارش انتظاره
می خواد ببینتت
بهت بگه دوسِت داره

تو نیستی و این دل
فقط چشم به راهته
فقط منتظر شنیدن اون صداته

یه روز به من گفتی برو
گفتی نمی خوامت تو رو
شکستی قلب خسته مو
تنها گذاشتی دستمو

اما بی قرارم
واست نگرانم
طاقت دوریه تو رو ندارم

بمیرم واسه اون
نازِ نگاهت
می مونم همیشه
من چشم به راهت

تو چی خواستی که من
واست نکردم
مال من نبودی
نگات می کردم

دلم بی قراره
کارش انتظاره
می خواد ببینتت
بهت بگه دوست داره

تو نیستی و این دل
فقط چشم به راهته
فقط منتظر شنیدن اون صداته

دلم بی قراره
کارش انتظاره
می خواد ببینتت
بهت بگه دوست داره

تو نیستی و این دل
فقط چشم به راهته
فقط منتظر شنیدن اون صداته

دلم بی قراره
کارش انتظاره
می خواد ببینتت
بهت بگه دوست داره

تو نیستی و این دل
فقط چشم به راهته
فقط منتظر شنیدن اون صداته

آخرین آثار امین رستمی