دانلود آهنگ جدید امین رستمی جز عشق تو

رفتم دلت تنگ بشه

متن آهنگ رفتم دلت تنگ بشه
من نفسم بندِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم نشد هرکاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسممو
گفتم همو نبینیم و بگی ببینیم همو


رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

خواستم یکم دور بشم حس کنی تنها موندی
خواستم که جات خالی باشه دستمو اما خوندی
خواستم برم اما نخواستم به روم بیارم
که نمی تونم بی تو یک لحظه دووم بیارم

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

**


رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

من نفسم بندِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم نشد هرکاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسممو
گفتم همو نبینیم و بگی ببینیم همو

آخرین آثار امین رستمی