دانلود آهنگ جدید امین شکرشکن خاطره ها

خاطره ها

متن آهنگ خاطره ها
تو خواستنی تر از صبح بهاری گرمیتو از ظهر تابستون داری
خاطره های عصر پاییزی رو تو اولین شب زمستون داری
تازه ترین حسو میدی به آهنگ قدیمی تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی
رنگ حقیقت میده چشم تو به رویای من وای اگه دستاتو از دست بدم ای وای من
دوست دارم به جای هر گلی تو رو نگاه کنم تو رو با اسم تموم غنچه ها صدا کنم
زندگیمو قلبمو تو رو سپردم به خدا جز تو از تموم دنیا بازی خوردم به خدا
اوج زندگیم همین لحظه ای که پیشمی توی این پیله تنهایی مثل ابریشمی
بوسه بوسه مثل بارون رو تن مردابی تو منو سمت خودت میکشونی جذابی
تازه ترین حسو میدی به آهنگ قدیمی تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی
رنگ حقیقت میده چشم تو به رویای من وای اگه دستاتو از دست بدم ای وای من

***

اوج زندگیم همین لحظه ای که پیشمی توی این پیله تنهایی مثل ابریشمی
بوسه بوسه مثل بارون رو تن مردابی تو منو سمت خودت میکشونی جذابی
تازه ترین حسو میدی به آهنگ قدیمی تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی
رنگ حقیقت میده چشم تو به رویای من وای اگه دستاتو از دست بدم ای وای من

آخرین آثار امین شکرشکن