دانلود آهنگ جدید امیر عباسیان رفیق بی کلک
متن آهنگ رفیق بی کلک
نه دیگه اینقده شور نه این قده بی نمک
چی میشه واسم باشی توام رفیق بی کلک
چیشده عوض شده حالت

چراتو داری شک
بعضی حرفات میخوره
توگوش ادم مثل چک
هی بشکنه این دست من نمک نداشته اصلا

ازچشمم افتادیو پروندتو بستم
انقده راه اومدم بات که پاهام خستن
من‌نباشم دورو وریات که دورت هستن

*****

هی بشکنه این دست من نمک نداشت اصلا
ازچشمم افتادیو پروندتوبستم
انقده راه اومدم باهات که پاهام خستن
من‌نباشم دورو وریات که دورت هستن
گل به خودی میزدی
بااینکه یارمن بودی
میگفتی هستم همیشه
بودی ولی کم بودی

نمیدونم ولی شاید
جای دیگه گیره دلت
آزادت میزارم تابری
هرجاکه میگه دل

هی بشکنه این دست من نمک نداشت اصلا
ازچشمم افتادیو پروندتوبستم
انقده راه اومدم باهات که پاهام خستن
من‌نباشم دورو وریات که دورت هستن

هی بشکنه این دست من نمک نداشت اصلا
ازچشمم افتادیو پروندتوبستم
انقده راه اومدم باهات که پاهام خستن
من‌نباشم دورو وریات که دورت هستن

آخرین آثار امیر عباسیان