دانلود آهنگ جدید امیر علیزاده سکوت
متن آهنگ سکوت
دیوانه من عادت به تنهایی ندارم
این حس آشوب دلم را از تو دارم هر لحظه بیم رفتنت دل را لرزاند
رفتی ببین تنها شدم ای داد و بیداد من در دلم عشقی به جز عشقت ندارم
دیدن تو را با دیگر طاقت ندارم چشمان تو مهری زده بر روزگارم رفتی و من مردم ولی چشم انتظارم
سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری
سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری
شب ماند و من با بی کسی ماندم در این دلواپسی راحت بخواب ای دلبرم آخر به عشقت میرسی
دل کندم از رویای تو آخر چه شد دستای تو من را به چالش میکشی آن جانت آن جانان تو
سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری
سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری

***

سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری
سکوتم را کسی در جمع نفهمیدو نفهمید و نفهمید لبانم را به هم دوختم دل آرام گریید و نخندید
زدم بر طبل بی عاری شب گردی و خود آزاری نفهمیدی برات مردم عجب عشقم دلی داری

آخرین آثار امیر علیزاده