دانلود آهنگ جدید امیر آرتر قفلی رو من
متن آهنگ قفلی رو من
قفلی رو من دیگه دست از سرم بردار نمیتونم

ادامش داد رد دادم گفته بودم، تمومش کن
نکردی حق دارم نمونم، من آدمت نبودم

***

میخوای با حرفهات منه دیوونه رو از پا دراری
ندیگه میشه برگشت نه دیگه میشه باشی
میدونم حالت خوبه دلت واسم نمیسوزه
من چیکار کردم که اینه آخرش

کی الان میخواد بشه تاج سرت

قفلی رو من دیگه دست از سرم بردار نمیتونم
ادامش داد رد دادم گفته بودم، تمومش کن
نکردی حق دارم نمونم، من آدمت نبودم

آخرین آثار امیر آرتر