تو سهم من نیستی ولی میشه برات ترانه گفت

یه عمری با خیال تو شعرای عاشقانه گفت

اتاقمون پر شده از خاکستر رویامون

دلم میخواد داد بزنم بگم نرو باهام بمون

تیک تیک این عقربه ها حکایت مرگ منه

خورشید که از راه برسه موقع دل بریدنه

این شب آخرو بذار تا میتونم نگات کنم

شونمو تکیه گاه اون گریه ی بی صدات کنم

مگه میشه خاطره هات تو ذهنمون خط بخوره

وقتی تموم کوچه ها از رد پای ما پره

خاکستر رویاها رو باد داره همراش میبره

بذار بگم دوست دارم حالا که حرف آخره

**

بذار بگم دوست دارم حالا که حرف آخره

**

بذار بگم دوست دارم …

**

این شب آخرو بذار تا میتونم نگات کنم

شونمو تکیه گاه اون گریه ی بی صدات کنم

مگه میشه خاطره هات تو ذهنمون خط بخوره

وقتی تموم کوچه ها از رد پای ما پره

خاکستر رویاها رو باد داره همراش میبره

بذار بگم دوست دارم حالا که حرف آخره

**

بذار بگم دوست دارم حالا که حرف آخره

**

بذار بگم دوست دارم ...