دانلود آهنگ جدید امیر عظیمی کجا رسیدی

کجا رسیدی

متن آهنگ کجا رسیدی
طرز نگات نگاهمو به عشق عوض کرد دیوونه بودم دیوونه تر کرد
رفتنت چیزی از این حس کم نکرد وابسته بودم وابسته تر کرد
من هنوزم عاشقم این منو شاید ندیده راهمون جدا نبود جدا شدی کجا رسید
که منو توو خاطراتت جا گذاشتی تو چجوری این منو تنها گذاشتی
با تموم باورم دادم دلو به این هدف وقتیکه رفتی بفهم اسم من فقط خودم
ترس من از اینه که دیر شه بفهمی وقتیکه داغیه این عشق بشه سردی
بی چشات هرچی که داشتمو نداشتم چشماتو دیدم عشقو شناختم
عشقی که دارم بهت دنیا ندیده من کم نبودم چرا دستاتو باختم
من هنوزم عاشقم این منو شاید ندیده راهمون جدا نبود جدا شدی کجا رسید
که منو توو خاطراتت جا گذاشتی تو چجوری این منو تنها گذاشتی
با تموم باورم دادم دلو به این هدف وقتیکه رفتی بفهم اسم من فقط خودم
ترس من از اینه که دیر شه بفهمی وقتیکه داغیه این عشق بشه سردی

***

عشقی که دارم بهت دنیا ندیده من کم نبودم چرا دستاتو باختم
من هنوزم عاشقم این منو شاید ندیده راهمون جدا نبود جدا شدی کجا رسید
که منو توو خاطراتت جا گذاشتی تو چجوری این منو تنها گذاشتی
با تموم باورم دادم دلو به این هدف وقتیکه رفتی بفهم اسم من فقط خودم
ترس من از اینه که دیر شه بفهمی وقتیکه داغیه این عشق بشه سردی

آخرین آثار امیر عظیمی