دانلود آهنگ جدید امیر بابا نژاد برگرد
متن آهنگ برگرد
برگرد دیگه نمیشه سر کرد به دوری دستات دیگه نمیذارم تورو تنها
بازم دلم تنگ شده واست تا برگردی کنارم بی تو نمیشه دووم بیارم
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت

توی آغوش من خالیه جای تو گم شدم تنهایی توی دنیای تو توی دنیای تو
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت

**

واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت
توی آغوش من خالیه جای تو گم شدم تنهایی توی دنیای تو توی دنیای تو

واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت
واسه ی دلم سخته نباشه کنارت کنارت کنارت واسه ی دلم سخته که باشه همیشه چشم به راهت

آخرین آثار امیر بابا نژاد