دانلود آهنگ جدید امیر اصفهانی حسرت
متن آهنگ حسرت
به هوش بودم ازت که دل به کس نسپارم

شب های صبح دیدار نسر مانده پوشم

به سمت نگاهش چشم مستم افتاد

دگر از من چه مانده منه رفته بر باد

همین که عشق من سهم او شد

دلم زیرو رو شد

بیچاره قلبم چی بی ابرو شد

ببخش اگه حواسم نبوده است

***

همین که عشق من سهم او شد

دلم زیرو رو شد

بیچاره قلبم چی بی ابرو شد

ببخش اگه حواسم نبوده است

آخرین آثار امیر اصفهانی