دانلود آهنگ جدید امیر فخرالدین باحاله

باحاله

متن آهنگ باحاله
منو میبینی هر وقت میگیری فاز مثبت یجوری یه کارایی میکنی هی میشم هواس پرت
نمیذاری هواس که واسه همین چیزاس که خیلی خاطراتو میخوام نمیشه تورو نخواست که
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
خودتو خسته نکن خسته نمیشم اصلا دست از سرت برنمیدارم تا تهش پات هستم
هی بفکرتم تو فکر من فقط تو بودی دیر و زود داره اما دل میدی بم به زودی
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت

***

خودتو خسته نکن خسته نمیشم اصلا دست از سرت برنمیدارم تا تهش پات هستم
هی بفکرتم تو فکر من فقط تو بودی دیر و زود داره اما دل میدی بم به زودی
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت
رو رواله با تو همه چی باحاله چه باحاله همه چی روبراهه روبراهه حاله منم کنارتت تورو میخوامت

آخرین آثار امیر فخرالدین