دانلود آهنگ جدید امیر فرخ چه حالی دارم امشب

چه حالی دارم امشب

متن آهنگ چه حالی دارم امشب
چه دور باشی از من چه نزدیک

روشن باشی در شب تاریک

بیدار باشی یا اگر خواب و رویا

ای یار بی قرارتم

بیا چه حالی دارم امشب

پر شوق رسیدن به جایی که عشق از تو

نگاه تو دیدن خودم رو می رسانم

به جایی که تو باشی نفس میکشم آنجا

که تو مرهم باشی

***

چه دور باشی از من چه نزدیک

روشن باشی در شب تاریک

بیدار باشی یا اگر خواب و رویا

ای یار بی قرارتم

بیا چه حالی دارم امشب

پر شوق رسیدن به جایی که عشق از تو

نگاه تو دیدن خودم رو می رسانم

به جایی که تو باشی نفس میکشم آنجا

که تو مرهم باشی

آخرین آثار امیر فرخ