همه فکراتو بکن

متن آهنگ همه فکراتو بکن
توی احساسم که نه توی این رابطه شاید خیلی چیزا کم بود

اما یادت نره که وقتی پیشم بودی زیر پات محکم بود

تازه فهمیدم دلت وقت گریه کردناتم با دلم پا نشد

حتی وقتی گم شدی توی دستای منم مشت تو وا نشد

همه فکراتو بکن همه راهارو برو همه دوراتو بزن

آخرشم اما یه روز بر میگردی مثل قبل دوباره به قلب من

همه فکراتو بکن همه راهارو برو همه دوراتو بزن

آخرشم اما یه روز بر میگردی مثل قبل دوباره به قلب من

عاشقی برای من با تو فقط دلهره داشت

رفتن و نبودنات جایی واسه هیچی نذاشت

پرم از تنهایی و حسرت و بغض و بی کسی

این همه بهونه داری که به دادم برسی

همه فکراتو بکن همه راهارو برو همه دوراتو بزن

آخرشم اما یه روز بر میگردی مثل قبل دوباره به قلب من

حستو تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات

وقتی برگشتی ولی مردن حس منو بذار رو تجربه هات

***

پرم از تنهایی و حسرت و بغض و بی کسی

این همه بهونه داری که به دادم برسی

همه فکراتو بکن همه راهارو برو همه دوراتو بزن

آخرشم اما یه روز بر میگردی مثل قبل دوباره به قلب من

حستو تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات

وقتی برگشتی ولی مردن حس منو بذار رو تجربه هات

آخرین آثار امیر حسن زاده