دانلود آهنگ جدید امیر جلیلوند خاکستری
متن آهنگ خاکستری
کاش نمیدیدم تو رو از اول دل نمیدادم ساده نبودم

کاش باورت شه وقتی نبودی اشک چشامو ندیده بودم

بدبینه دیگه این دل عاشق ساده که باشه بازیچه میشه

جای منو تو باید عوض شه تا ته قصه ببینی چی شه

ای کاش میرفتم چند سال عقب تر اونجا که باید تنها میموندم از حس ناب عاشق میخوندم باید میموندم

خاکستری کردی دنیامونو این حالی که من دارم ببینو روزی که مثل من شی میفهمی حال الانو

فکرتو نمیذاره که من بخوابم چی اخه داره میاد به سر دلم

تاوان عشق تنهایی دارم میدم به جنون من تن میدم

جالبه که این حال منو میبینی خندتو نمیتونی تو بپوشونی

یاد من بلاخره میمونی یه روز اون موقع دیگه راه برگشتنی نیست

ای کاش میرفتم چند سال عقب تر اونجا که باید تنها میموندم از حس ناب عاشق میخوندم باید میموندم

خاکستری کردی دنیامونو این حالی که من دارم ببینو روزی که مثل من شی میفهمی حال الانو

***

فکرتو نمیذاره که من بخوابم چی اخه داره میاد به سر دلم

تاوان عشق تنهایی دارم میدم به جنون من تن میدم

جالبه که این حال منو میبینی خندتو نمیتونی تو بپوشونی

یاد من بلاخره میمونی یه روز اون موقع دیگه راه برگشتنی نیست

ای کاش میرفتم چند سال عقب تر اونجا که باید تنها میموندم از حس ناب عاشق میخوندم باید میموندم

خاکستری کردی دنیامونو این حالی که من دارم ببینو روزی که مثل من شی میفهمی حال الانو

آخرین آثار امیر جلیلوند