دانلود آهنگ جدید امیر خلوت دنیای من
متن آهنگ دنیای من
ای جایی رفتم پی کار خودم کلی باخ دادم توو کارم واسه بردن
یاد گرفتم برم جلو هر جوری هست جا اینکه بشینم ناله کنم وقتی همه نشستن من پا شدم
خوردم ا خودم صد بار کتک جلو آینه ندید هیشکی اشکامو نه من خیلی وقت پیش دادم درسامو پس
من همیشه با سختی گلاویزم خودم کردم خودمو توو تنهایی جمع من الان قطرمو ی روزی دریا میشم
نشدن معنی نداشته برام هیچوقت مسیرمو خیلی خوب میشناسم نمیذارم برن اصا چوبی لا چرخ
حواسم جمعه که کجام الان من غرور بی جا رو دور میندازم میسازم دنیای رنگی تر
نه نمیده مشکلات تغییرم اینو بدون آینده ای میسازم که هیشکی ندیده حتی شبیشم

***

خوردم ا خودم صد بار کتک جلو آینه ندید هیشکی اشکامو نه من خیلی وقت پیش دادم درسامو پس
من همیشه با سختی گلاویزم خودم کردم خودمو توو تنهایی جمع من الان قطرمو ی روزی دریا میشم
نشدن معنی نداشته برام هیچوقت مسیرمو خیلی خوب میشناسم نمیذارم برن اصا چوبی لا چرخ
حواسم جمعه که کجام الان من غرور بی جا رو دور میندازم میسازم دنیای رنگی تر
نه نمیده مشکلات تغییرم اینو بدون آینده ای میسازم که هیشکی ندیده حتی شبیشم

آخرین آثار امیر خلوت