دانلود آهنگ جدید امیر محمودی کوچه
متن آهنگ کوچه
رفتنت رو زیر بارون کوچه یادشه هنوزم نیستی اینجا تا ببینی رنگ چشمات شده روزم
رفتنت رو گریه کردیم منو گنجشکهای خسته دل کاج پیر عاشق بعد رفتنت شکسته
دستهای خیسمو دستات شب بارونی و پرسه بعد تو توو مرگ آواز دل از این شبها می‌ترسه
رفتیو کوچه غریبست کوچه ی خاکی من نیست توی تنهایی چشماش دیگه عطر یاسمن نیست
رفتنت رو زیر بارون کوچه یادشه هنوزم نیستی اینجا تا ببینی رنگ چشمات شده روزم
رفتنت رو گریه کردیم منو گنجشکهای خسته دل کاج پیر عاشق بعد رفتنت شکسته
رفتیو من چشم به راهم توی اون کوچه هنوزم واسه اون نگاه آخر عمریه دارم می‌سوزم
قصه ی ما هم همین شد منو تنهایی گذشتن نرسیدن به چشاتو دربه در کوچه رو گشتن
رفتنت رو زیر بارون کوچه یادشه هنوزم نیستی اینجا تا ببینی رنگ چشمات شده روزم
رفتنت رو گریه کردیم منو گنجشکهای خسته دل کاج پیر عاشق بعد رفتنت شکسته

***

رفتنت رو گریه کردیم منو گنجشکهای خسته دل کاج پیر عاشق بعد رفتنت شکسته
رفتیو من چشم به راهم توی اون کوچه هنوزم واسه اون نگاه آخر عمریه دارم می‌سوزم
قصه ی ما هم همین شد منو تنهایی گذشتن نرسیدن به چشاتو دربه در کوچه رو گشتن
رفتنت رو زیر بارون کوچه یادشه هنوزم نیستی اینجا تا ببینی رنگ چشمات شده روزم
رفتنت رو گریه کردیم منو گنجشکهای خسته دل کاج پیر عاشق بعد رفتنت شکسته

آخرین آثار امیر محمودی