دانلود آهنگ جدید امیر معروفی احساس غریبی

احساس غریبی

متن آهنگ احساس غریبی
وقتی که میان غصه ها میسوزی

خوب است به این نقطه رسیدن روزی

این عشق عجب طعم عحیبی دارد

یکبار پدید آمد و احساس غریبی دارد

این تجربه را با تو به دست آوردم

یک لحظه تورا رها کنم‌نامردم

این درد مرا چگونه فهمیدی تو

یکبار مرا دید و خندیدی تو

من اسم تو را بر در و دیوار زدم

من عشق تورا در همه جا جار زدم

یک شهر به دیوانگیم آگاه است

چون مقصرش دلبرکی گمراه است

**

گمراه که نه راه به من آموختی

تو جان مرا به آتشی افروختی

تا حد عجیبی به تو بیمار شدم

چون تابه خود آمدم گرفتار شدن

من اسم تورا بر در و دیوار زدم

من عشق تورا در همه جا جار زدم

یک شهر به دیوانگیم آگاه است

چون مقصرش دلبرکی گمراه است

من اسم تورا بر در و دیوار زدم

من عشق تورا در همه جا جار زدم

یک شهر به دیوانگیم آگاه است

چون مقصرش دلبرکی گمراه است

آخرین آثار امیر معروفی