دانلود آهنگ جدید امیر مسعود صدیق خداحافظ
متن آهنگ خداحافظ
خداحافظ تموم شد فرصتم باید برم دیگه

واسه دل کندن ار تو حاضرم دیگه نگو برگرد که خیلی خیلی دیره

خداحافظ حلالم کن شاید بهتر شه من حالم

یه بار افتاده بود توی فالم گلم گریه نکن دلم میگیره

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت کن

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت کن

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

دوست دارم همیشه با همه فرق داشتیو داری میدونم که تو دوسم داشتیو داری

ولی انگار خدا میخواد جدا باشیم نگو برگرد نکن این لحظرو زهر دوتاییمون

از این لحظه شروع میشه جداییمون چی میشد ما یه بار جای خدا باشیم

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت ک

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت کن

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

***

دوست دارم همیشه با همه فرق داشتیو داری میدونم که تو دوسم داشتیو داری

ولی انگار خدا میخواد جدا باشیم نگو برگرد نکن این لحظرو زهر دوتاییمون

از این لحظه شروع میشه جداییمون چی میشد ما یه بار جای خدا باشیم

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت کن

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

یه جوری دل بکن خودتو راحت کن بعد رفتنم هی نگاه به ساعت کن

بدون رفتم که رفتم برنمیگردم یواش یواش به دوریم دیگه عادت کن

آخرین آثار امیر مسعود صدیق