دانلود آهنگ جدید امیر محمدپور خاطرات
متن آهنگ خاطرات
جلوی راهتو بگیرم جلو اشکاتو بگیرم یا تورو بسپرمت دست خدا یا جلو چشات بمیرم
توی چشام التماسه قلبم هم کم مونده واسته من بهت خیرم ولی تو به خدا پرته حواست
لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره
لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره
من سپردمت به اون خدا به اونکه دید شدیم جدا من سپردمت به آسمون به اونکه با هم دیدمون
لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره
لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره

***

لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره
لابلای خاطراتت وقتی افتادی به یادم مطمئن باش هر جا باشم اون دقیقه بی ارادم
دست توو دست هر کی بودی مطمئن شو اون نمیره شاید اون مثل خودت شه دلتو میذاره میره

آخرین آثار امیر محمدپور