دانلود آهنگ جدید امیر نشاطی کاش
متن آهنگ کاش
کاش بدونی هیچکسی مثل تو نمیشه برام کاش بدونی زندگی بعد تو عذابه برام
کاش نمیزاشتم بفهمی که چقدر دوست دارم شاید این جوری میموندی تو برام
حال من خرابه درگیر این خونه شدم صبح تا شب به خاطراهامون دارم فکر میکنم
جای خالی تو آخه من با چی پر کنم تو بگو نباشی من به کی تکیه کنم
از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام
از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام
تو که میدونستی همه کسم بودی جونم بودی تو که میدونستی وقتی بودی انگیزم بودی
تو نفهمیدی دلم ماله توعه جایه توعه کاش میفهمیدی شکستم پیشتم اینا کاره توعه
از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام
از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام

***

از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام
از همه عالم بریدم وقتی نموندی برام هرکی پرسید حالمو گفتم که خوبم روبه رام
همه شهرو قدم زدم مثل دیوونه ها همه آرزوم بودی اما حسرت شدی برام

آخرین آثار امیر نشاطی