دانلود آهنگ جدید امیر شمسایی مستی ناب

مستی ناب

متن آهنگ مستی ناب
توی آن مستی نابی که از سر برده ای هوشم ز چشمت جرعه ای خوردم هنوزم مست و مدهوشم
چه ها بر من گذشتی بی تو فقط من دانم و شبها نه خوابم میبرد نه آرامم یه دنیا غم در دوشم
تمام دردم از عشق است ولی این درد را عشق است من آن صیدم که بر ماندن درون دام میکوشد
ندارد این جهان بی تو به غیر از تو برای من ملال آور شده ماندن بر این بودن نمیجوشد
اگر از درد مینالم دگر درمان ز غیر تو نه میخواهم نه میجویم نه میگیرم نه مینوشم
منو این غصه ها داریم حال خوش زمانی خوش نشان است جز رخ زردم که با اشکم نمیپوشد
تمام دردم از عشق است ولی این درد را عشق است من آن صیدم که بر ماندن درون دام میکوشد
ندارد این جهان بی تو به غیر از تو برای من ملال آور شده ماندن بر این بودن نمیجوشد

***

ندارد این جهان بی تو به غیر از تو برای من ملال آور شده ماندن بر این بودن نمیجوشد
اگر از درد مینالم دگر درمان ز غیر تو نه میخواهم نه میجویم نه میگیرم نه مینوشم
منو این غصه ها داریم حال خوش زمانی خوش نشان است جز رخ زردم که با اشکم نمیپوشد
تمام دردم از عشق است ولی این درد را عشق است من آن صیدم که بر ماندن درون دام میکوشد
ندارد این جهان بی تو به غیر از تو برای من ملال آور شده ماندن بر این بودن نمیجوشد

آخرین آثار امیر شمسایی