دانلود آهنگ جدید امیر سینکی عاشقشم

عاشقشم

متن آهنگ عاشقشم
چند روزه که نگام درگیره نفسهام میگیره
واسه اون که نگاهش شده آرامش جونم
عشق اون نمیذاره بخواهم همش در تب و تابم
یه کاری کرده تا وقتی که زنده ام پاش بمونم
ارومه یه چند وقتیه حالم دلو برده یه عالم
از خودم دور شدم تا که به نزدیکش رسیدم
بیهوده است دیگه زندگی بی اون
منو حس یه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم
نمیدونه چقدر عاشقشم عاشقشم عاشقشم
خدا خواسته من عاشق بشم عاشق بشم عاشق بشم
یکی یدونه ی قلب منه قلب منه قلب منه
از من هیچ وقت دلو نمیکنه نمیکنه خوب نمیکنه

***

منو حس یه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم
نمیدونه چقدر عاشقشم عاشقشم عاشقشم
خدا خواسته من عاشق بشم عاشق بشم عاشق بشم
یکی یدونه ی قلب منه قلب منه قلب منه
از من هیچ وقت دلو نمیکنه نمیکنه خوب نمیکنه

آخرین آثار امیر سینکی