دانلود آهنگ جدید امیر طبری تو بد کردی
متن آهنگ تو بد کردی
خیلی سخته ببینی همه احساست حدر رفته تو روت وایسه بگه دلش واسه یکی دیگه رفته

تعارف ندارم به من بد کردی من بیقرارم تعارف ندارم هرچی بد کردی سرت میارم

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

خیلی درده ببینی واسه ی غریبه تب کرده تو روت وایسه بگه قلبش یه جای دیگه لش کرده

تعارف ندارم به من بد کردی من بیقرارم تعارف ندارم هرچی بد کردی سرت میارم

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

***

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

خیلی درده ببینی واسه ی غریبه تب کرده تو روت وایسه بگه قلبش یه جای دیگه لش کرده

تعارف ندارم به من بد کردی من بیقرارم تعارف ندارم هرچی بد کردی سرت میارم

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

تو بد کردی بد کردی با من من رد دادم رد کردم عشقو هر روزه هر ماهه هر ساله دارم میدم تاوان عشقو

آخرین آثار امیر طبری