دانلود آهنگ جدید امیر تنگسیری دختر کولی
متن آهنگ دختر کولی
مال خودومی مال خودومی

ای یاروم ای یاروم دختر کولی

چقد مو دوست داروم دختر کولی

میام میگیرومت خودوم دختر کولی

آخ دربدروم کرد دختر کولی

وی خون جیگرم کرد دختر کولی

از راه بدروم کرد دختر کولی

رد میشی از توو کوچمون

میبری هوش و حواسمون

دختر کولی

خوشگل محلمون عاشقتوم اینو بدون

**

دختر کولی

وی برگ چناروم دختر کولی

محو رخ یاروم دختر کولی

مو که دوست میدارم دختر کولی

بیا بشین کناروم دختر کولی

ای یاروم ای یاروم دختر کولی

چقد مو دوست داروم دختر کولی

میام میگیرومت خودوم دختر کولی

آخ دربدروم کرد دختر کولی

وی خون جیگرم کرد دختر کولی

از راه بدروم کرد دختر کولی

رد میشی از توو کوچمون

میبری هوش و حواسمون

دختر کولی

خوشگل محلمون عاشقتوم اینو بدون

دختر کولی

وی برگ چناروم مو که دوست میداروم

محو رخ یاروم مو که دوست میداروم

بیا بشین کناروم مو که دوست میداروم

آخرین آثار امیر تنگسیری