دانلود آهنگ جدید امیر والا ترافیک
متن آهنگ ترافیک
پشت هر چراغ قرمز توو ترافیک یا توو کافه های دنج و نیمه تاریک
توو مسیر خونه وقتایی که تنهام وسط دیدن یه فیلم رمانتیک به
تو فکر میکنم هرجا غیر تو زیادن اما تو با اختلاف تمومه زندگیمی
شب و روزا هفته ها ،ساعتا دقیقه هامو به تو فکر میکنم و تو دلخوشیمی
روی ماسه های ساحل لب دریا روی صندلی چوبی تک و تنها
خلوت پیاده رو های شبونه توو ازدحام مترو همه روزا به
تو فکر میکنم هرجا غیر تو زیادن اما تو با اختلاف تمومه زندگیمی
شب و روزا هفته ها ،ساعتا دقیقه هامو به تو فکر میکنم و تو دلخوشیمی
پشت هر چراغ قرمز توو ترافیک یا توو کافه های دنج و نیمه تاریک
توو مسیر خونه وقتایی که تنهام وسط دیدن یه فیلم رمانتیک به تو فکر میکنم هرجا …

***

روی ماسه های ساحل لب دریا روی صندلی چوبی تک و تنها
خلوت پیاده رو های شبونه توو ازدحام مترو همه روزا به
تو فکر میکنم هرجا غیر تو زیادن اما تو با اختلاف تمومه زندگیمی
شب و روزا هفته ها ،ساعتا دقیقه هامو به تو فکر میکنم و تو دلخوشیمی
پشت هر چراغ قرمز توو ترافیک یا توو کافه های دنج و نیمه تاریک
توو مسیر خونه وقتایی که تنهام وسط دیدن یه فیلم رمانتیک به تو فکر میکنم هرجا …

آخرین آثار امیر والا