دانلود آهنگ جدید امیرعلی زند شاه قلبم
متن آهنگ شاه قلبم
الهی دور اون چشمات بگردم بگردم بگردم
دلم میخواد باهات بگم بخندم بخندم بخندم
برم قربون اون دوتا چشمای مستت مواظب باشه دیگه دلم افتاده دستت
دلم رفته برات واسه صورت ماهت چقدر به هم میان آره منو نگاهت
الهی دور اون چشمات بگردم بگردم بگردم دلم میخواد باهات بگم بخندم بخندم بخندم
تو شاه قلبمی من عاشق تو با تو میخوام که دنیا رو بگردم
هوای تو زده سرم دل کرده بهونه خیالت تخت عشق من این دل پات میمونه
نمیدونم چرا حالم آخه دست خودم نیست بابا این رنگ چشمات هم منو کرده دیوونه
الهی دور اون چشمات بگردم بگردم بگردم دلم میخواد باهات بگم بخندم بخندم بخندم
تو شاه قلبمی من عاشق تو با تو میخوام که دنیا رو بگردم

***

تو شاه قلبمی من عاشق تو با تو میخوام که دنیا رو بگردم
هوای تو زده سرم دل کرده بهونه خیالت تخت عشق من این دل پات میمونه
نمیدونم چرا حالم آخه دست خودم نیست بابا این رنگ چشمات هم منو کرده دیوونه
الهی دور اون چشمات بگردم بگردم بگردم دلم میخواد باهات بگم بخندم بخندم بخندم
تو شاه قلبمی من عاشق تو با تو میخوام که دنیا رو بگردم

آخرین آثار امیرعلی زند