دانلود آهنگ جدید امیرهاشم سقوط
متن آهنگ سقوط
ما خیلی وقتا پیش هم بودیم اما

از غصه هامون هیچ چیز به هم نگفتیم

شاید همین حرفایی که تو سینه مونده

باعث شده از چشم هم دیگه بیفتیم

ما دردل ها رو تو سینه خاک کردیم

میخواستیم میونمون بحثی نباشه

حالا همین چیزایی که بهم نگفتیم

باعث شده این رابطه از هم بپاشه

**

مثل غریبه ها کنار هم میشینیم

ما پیش هم هستیم اما خیلی سردیم

کم کم داریم از چشم هم دیگه میفتیم

خودمون این سقوط رو انتخاب کردیم

بهتر میشم میشکنم اما نمیگم

میوام دلتنگی تو سینم بمونه

ما خودمون کارو به اینجا کشوندیم

عشق واسمون کوچکتر از غرورمونه

مثل غریبه ها کنار هم میشینیم

ما پیش هم هستیم اما خیلی سردیم

کم کم داریم از چشم هم دیگه میفتیم

خودمون این سقوط رو انتخاب کردیم

آخرین آثار امیرهاشم