دانلود آهنگ جدید امیرحسین محمدزاده آشوب
متن آهنگ آشوب
آشوبه توی دلم دردامو به کی بگم

کاش باز بودی پیشم

بیشتر حست میکنم با اینکه دور تر میشم

آشوبم آشوبه توی دلم دردامو به کی بگم

آشوبه توی دلم دردامو به کی بگم

کاش باز بودی پیشم

بیشتر حست میکنم با اینکه دور تر میشم

***

آشوبه توی دلم دردامو به کی بگم

کاش باز بودی پیشم

بیشتر حست میکنم با اینکه دور تر میشم

آشوبم آشوبه توی دلم دردامو به کی بگم

آخرین آثار امیرحسین محمدزاده