دانلود آهنگ جدید امیرحسین تاوان

تاوان

متن آهنگ تاوان
تو رفتی ؛ چه تاوان سختیست کجایی؟
به چشمم ؛ تو زیباترین اشتباهی
نگاهم به بغضیست که پایان ندارد
شبیهم به ابری که باران ندارد

به باران بگو بسه امشب نبارد
دلم طاقت خاطراتت ندارد
بگو که نبارد

برای یه شب جای من زندگی کن
یه شب بی دلیل با دلم عاشقی کن
یه شب عاشقی کن

****

به اشکای رو صورت من قسم که قرارت همین بود بمانی کنارم
ببین ناامیدم به دنیا کجایی قرارت همین بود نباری نبارم
عجب روزگاریست وفایی ندارد ؛ ندارد
عجب روزگاریست وفایی ندارد ؛ ندارد

به باران بگو بسه امشب نبارد
دلم طاقت خاطراتت ندارد
بگو که نبارد

برای یه شب جای من زندگی کنی
یه شب بی دلیل با دلم عاشقی کن
یه شب عاشقی کن

آخرین آثار امیرحسین