دانلود آهنگ جدید امیرحسین وحیدی دل یار
متن آهنگ دل یار
راه رویامو چه زود دزدید من یلدام شب دور از خورشید

باز پاییز شده باد چرخید و هوس چو نگاهی مرموز رویید

او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید

تا دیروز قدممی بردار من رو باز به شروعش بگذار

تو زیبایی و بی پروایی و من که از این دلتنگی بیمار

با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی

گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی

گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی

**

نور آرام به درخت بارید برگ رقصان به سقوطش خندید

باز پاییز شده باد چرخید و هوس چو نگاهی مرموز رویید

او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید

ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم اینبار

باش در خوابمو در بیدارمو من رو در این تنهایی نگذار

با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی

گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی

تو بگو درمان تو چیست تو بگو دل یار تو کیست

تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست

تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی

گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی

دل من دل یار منی دل من دل یار منی

آخرین آثار امیرحسین وحیدی