دانلود آهنگ جدید آراد گندمی

گندمی

متن آهنگ گندمی
گندمی روی تو خم روی ابروی تو

برده هوش از سر من

منو جادو کرده دلم رو زیر و رو کرده

دیوونم کرده اصن

یکی یکی مثل تو

یکی نبوده واسه من یکی

خوبه یکی باشه تو باشه

حرفای دلشو بهش بگی

یکی یکی مثل تو

یکی نبوده واسه من یکی

خوبه یکی باشه تو باشه

حرفای دلشو بهش بگی

***

یکی یکی مثل تو

یکی نبوده واسه من یکی

خوبه یکی باشه تو باشه

حرفای دلشو بهش بگی

آخرین آثار آراد