دانلود آهنگ جدید آراد جاوید چشمای تو
متن آهنگ چشمای تو
درگیره یه راهم چشمای تو ماهم این حسی که دارم مدیونم توام

انگاری خوابم تو روبرومی و واقعا دارم خواب میبنم ساده میگم تورو دوست دارم

میخوام هر جا میرم با هم باشیم منو تو به هم عادت داریم منو دیگه باور داری تو قلبت

میخوام تو بیداری و خوابم واسه پرواز بالم باشی راحت باشی با این دیوونه

توی چشمام نگاه کن در گوشم بازم منو عشقم صدا کن

میدونم آخرش قلبت سهم منه منو عاشق ترم کن عاشق ترم کن

توی چشمام نگاه کن در گوشم بازم منو عشقم صدا کن

میدونم آخرش قلبت سهم منه منو عاشق ترم کن عاشق ترم کن

میخوام هر جا میرم با هم باشیم منو تو به هم عادت داریم منو دیگه باور داری تو قلبت

میخوام تو بیداری و خوابم واسه پرواز بالم باشی راحت باشی با این دیوونه

میخوام هر جا میرم با هم باشیم منو تو به هم عادت داریم منو دیگه باور داری تو قلبت

میخوام تو بیداری و خوابم واسه پرواز بالم باشی راحت باشی با این دیوونه

***

میدونم آخرش قلبت سهم منه منو عاشق ترم کن عاشق ترم کن

توی چشمام نگاه کن در گوشم بازم منو عشقم صدا کن

میدونم آخرش قلبت سهم منه منو عاشق ترم کن عاشق ترم کن

میخوام هر جا میرم با هم باشیم منو تو به هم عادت داریم منو دیگه باور داری تو قلبت

میخوام تو بیداری و خوابم واسه پرواز بالم باشی راحت باشی با این دیوونه

میخوام هر جا میرم با هم باشیم منو تو به هم عادت داریم منو دیگه باور داری تو قلبت

میخوام تو بیداری و خوابم واسه پرواز بالم باشی راحت باشی با این دیوونه

آخرین آثار آراد جاوید