دانلود آهنگ جدید آرش عابدی عشق گذشت

عشق گذشت

متن آهنگ عشق گذشت
نگو از گذشته که گذشت دیگه اون روزا مردن واسم
اون روزایی که قفل بود چشمام به در
قلبم مرد و گفتم دیگه نمیبازم من تنها ساختم تنها با زمینو زمان
تو نبودی ببینی اون روزامو هرچی برد و باختم
سمت خودمه تیر این کمان تو نکوبون توو سرم اون روزامو
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
من تنها ساختم تنها با زمینو زمان
تو نبودی ببینی اون روزامو هرچی برد و باختم سمت خودمه تیر این کمان تو نکوبون توو سرم اون روزامو
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی

***

من تنها ساختم تنها با زمینو زمان
تو نبودی ببینی اون روزامو هرچی برد و باختم سمت خودمه تیر این کمان تو نکوبون توو سرم اون روزامو
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی
عشق گذشت همون شب که خواب بودمو آروم در و ساکتو
بستی دیگه حرف نزن از عاشقی عشق بدم که قلبو بدشکستی

آخرین آثار آرش عابدی