دانلود آهنگ جدید آرش چگینی سختم بود
متن آهنگ سختم بود
اتفاقا اشتباه میکردم که میخواستم پیش تو برگردم

بعد از این دور دلم خط میکشم که نخوام سمت تو باز برگردم

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

حالا بعد از تو من موندمو فکر قبلنا چجوری با اینکه سختم بود تموم شد ماجرا

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

***

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

اینبار دلم میخواد فقط خودم باشم و خودم هیشکی نیاد تو زندگیه من میدونی

دیگه به درد من نمیخوره موندن تو زودتر تموم بشه بره تو میتونی

آخرین آثار آرش چگینی