دانلود آهنگ جدید آرش دولت آبادی تاب گیسوی تو

تاب گیسوی تو

متن آهنگ تاب گیسوی تو
به دل خسته نظر کن تو مرا جان و جهانی
همه باید بروند از دل و تنها تو بمانی تاب گیسوی تو ما را به این تاب و تب انداخت
عشق دیووانه ی دیووانه ی تو کار مرا ساخت دلبر شیرنم نباتم عاشق خنده هاتم
نگیر از من نگاتو مست دو تا چشاتم مهر تو خورده روی تک تک خاطراتم تا پای جونم باهاتم، باهاتم
در خم کوزه ی میکده نیست این همه مستیه ناب
چشم تو باعث حال من است مستی خوب شراب هر نفسم به تو بسته شده بی تو جهان قفس است
این همه غصه و غم به کنار دلخوشیه تو بس است دلبر شیرنم نباتم عاشق خنده هاتم
نگیر از من نگاتو مست دو تا چشاتم مهر تو خورده روی تک تک خاطراتم تا پای جونم باهاتم، باهاتم

***

نگیر از من نگاتو مست دو تا چشاتم مهر تو خورده روی تک تک خاطراتم تا پای جونم باهاتم، باهاتم
در خم کوزه ی میکده نیست این همه مستیه ناب
چشم تو باعث حال من است مستی خوب شراب هر نفسم به تو بسته شده بی تو جهان قفس است
این همه غصه و غم به کنار دلخوشیه تو بس است دلبر شیرنم نباتم عاشق خنده هاتم
نگیر از من نگاتو مست دو تا چشاتم مهر تو خورده روی تک تک خاطراتم تا پای جونم باهاتم، باهاتم

آخرین آثار آرش دولت آبادی