دانلود آهنگ جدید آرش فرزین معشوقه

معشوقه

متن آهنگ معشوقه
یه معشوقه میخواستم واسه ی خونه ی قلبم
که دنیام رو بسازه توی ویرونه ی قلبم
یه معشوقه میخواستم که از یاس تو باغچه
واسم آئینه بسازه بزاره روی طاقچه
یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم
یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم
میخواستم تو بگی دریا قشنگه
آی بگی صحرا قشنگه آی بگی فردا قشنگه
میخواستم که بشی دار و ندارم
بشی آفتاب بهارم ببینم دنیا رو دارم
یه معشوقه میخواستم واسه ی خونه ی قلبم
که دنیام رو بسازه توی ویرونه ی قلبم
یه معشوقه میخواستم که از یاس تو باغچه
واسم آئینه بسازه بزاره روی طاقچه

**


یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم
یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم
تو رو از تن خورشید تو رو از گل و شبنم
گرفتم که تو باشی برام هم دل و هم دم
شدم عاشقت اما ندونستی
چی میخوام چی آرزومه ندونستی ندونستی
دیگه حرفی نمونده نتونستی
که بشی عشق یه عاشق نتونستی نتونستی
یه معشوقه میخواستم واسه ی خونه ی قلبم
که دنیام رو بسازه توی ویرونه ی قلبم
یه معشوقه میخواستم که از یاس تو باغچه
واسم آئینه بسازه بزاره روی طاقچه

**


یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم
تو رو از تن خورشید تو رو از گل و شبنم
گرفتم که تو باشی برام هم دل و هم دم
شدم عاشقت اما ندونستی
چی میخوام چی آرزومه ندونستی ندونستی
دیگه حرفی نمونده نتونستی
که بشی عشق یه عاشق نتونستی نتونستی
یه معشوقه میخواستم واسه ی خونه ی قلبم
که دنیام رو بسازه توی ویرونه ی قلبم
یه معشوقه میخواستم که از یاس تو باغچه
واسم آئینه بسازه بزاره روی طاقچه
یه معشوقه میخواستم یه معشوقه میخواستم

آخرین آثار آرش فرزین