دانلود آهنگ جدید آرش کایان یار دایان

یار دایان

متن آهنگ یار دایان
کشکه باهار اولایدی
زامانه یار اولایدی
من سنه گل دریدیم

گل لری دسته دسته
سن گلن یولون اوسته
فرش الییب سریدیم

اولدوزا سای تاپیلماز
آی ایتسه دای تانینماز
سن آیا دا تای ایدون
دای سنه تای تاپیلماز

*****

نه سیندی
نه یاندی
دایان قلبیم دایان دی
اشید گل
جانیم گل
اوزاکلاشما آمان دی

یار دایان قلبیم دیان دی
دایان قلبیم دیان دی
بو سئوگی
سوز اولدی
نظر دیدی، گوز اولدی
اورگیم

کوز اولدی
سوزون نینک دوز اولدی
یار کونول یاندی کوز اولدی
کونول یاندی کوز اولدی

آخرین آثار آرش کایان