دانلود آهنگ جدید آرش خاتمی به روم نیار

به روم نیار

متن آهنگ به روم نیار
هر چیم که بگم هر چی بود تموم شده کیه که ندونه دیدنت آرزوم شده ربطی نداره به من هر چی از حال خوش تو میگن اما نمیفهمه قلب من

بیا یبار حال منو ببین و بعد برو بروم نیار نذار ببینم با همه خوشی بذار منم فکر کنم از همه دنیا بریدی یبار منم ببینم از هر عشقی نامیدی

***

میدونم یروزی تموم میشه هر رابطه میدونم یه شروع خوب و تازه حقته

برنگرد اما کاری کن من آروم شم یکم کاری کن حس کنم آسون نبود واسه تو هم

بیا یبار حال منو ببین و بعد برو بروم نیار نذار ببینم با همه خوشی بذار منم فکر کنم از همه دنیا بریدی یبار منم ببینم از هر عشقی نامیدی

بیا یبار حال منو ببین و بعد برو بروم نیار نذار ببینم با همه خوشی بذار منم فکر کنم از همه دنیا بریدی یبار منم ببینم از هر عشقی نامیدی

آخرین آثار آرش خاتمی